Заявка за договор и тарифен калкулатор

за изчисление на дължимите възнаграждения за авторски и сродни права
при публично изпълнение на музика за озвучаване на заведения, хотели, търговски, спортни и др. обекти.

За да лицензирате музиката ползвана във Вашите обекти, съгласно Закона за авторски и сродни права /ЗАПСП/, следва да сключите два отделни договора с оторизираните дружества за управление на авторски и съответно сродни права – МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

След попълване на формата, Вие подавате обща заявка за сключване на договори с МУЗИКАУТОР и ПРОФОН. След като бъдат обработени данните Ви ще получите два отделни пакета документи и инструкции за довършване на процедурата по закупуването на двата лиценза.

Вход

Тарифният калкулатор е лесен инструмент, чрез който може да изчислите дължимите годишни възнаграждения за авторски и сродни права на един или група обекти и ако желаете, да изпратите заявка за лицензи за разрешаване публичното изпълнение на музика в туристически, търговски и други обекти.

Трябва само да попълните обстоятелствата на обектите съгласно Удостоверенията за категоризация (там където обектите подлежат на категоризиране) или съгласно реалната ситуация при останалите обекти. Калкулаторът Ви води стъпка по стъпка, пояснява кога какво е нужно да попълните и Ви връща, ако сте направили пропуски.

След като се запознаете с дължимите възнаграждения, калкулаторът ви дава възможността да продължите, като изпратите заявка за сключване на договори и получаване на лицензи. Следва само да допълните имената и адресите на обектите и фирмените данни. Желателно е да подготвите сканирано копие на Удостоверение за категоризация за всеки един обект, което ще имате възможност да прикачите при попълване на формата.

След изпращане на заявка ще получите номер на заявката и PDF документ с нейното съдържание, за да може да проверявате движението и обработката й . Това ще става след допълнително запитване към дружествата по телефон или чрез електронната поща.

При възникнали въпроси, може да се свържете с нас:

МУЗИКАУТОР ПРОФОН
София 1000, ул. "Будапеща" 17 София 1000, ул. "Цар Асен" 77
Тел.: (+359) 02 980 10 35 Тел.: (+359) 02 981 45 41
musicautor_bg@musicautor.org office@prophon.org
www.musicautor.org www.prophon.org